Organisatie

ORGANISATIE

Stichting

In september 2009 is de Stichting Fonds ArtiBrak opgericht. De batige saldi bij liquidatie van Arti et Industriæ respectievelijk LKV zijn in 2009 ondergebracht in deze Stichting.

Doel

De hoofddoelstelling van het Fonds ArtiBrak is het toekennen van prijzen aan werkende leden van de kunstenaarsvereniging ArtiBrak. Vervolgens tracht het fonds in het algemeen de beeldende kunst in de regio Haaglanden te bevorderen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld
De heer Kees van Weeren (voorzitter)
De heer Auke Oevering (secretaris)
Mevrouw Els de Graaff (penningmeester)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten