Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld
De heer Kees van Weeren (voorzitter)
De heer Peter Spannenburg (secretaris)
Mevrouw Els de Graaff (penningmeester)
Kees van Weeren
Peter Spannenburg
Els de Graaf
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram